Elektronski dnevnik

Elektronski dnevnik je sastavni deo naše škole. Učenici kao i roditelji učenika mogu da provere svoje ocene, izostanke, raspored časova i sve ostale bitne informacije vezane za njihovo školovanje. Ukoliko nemate pristup elektronskom dnevniku a učenik ste naše škole ili roditelj učenika, dobijanje korisničkog imena i lozinke možete zatražiti putem kontakt strane sa predmetom poruke elektronski dnevnik ili na broj telefona škole.