Nastavni plan i program Prve privatne srednje optičarske škole "Pašćan"
Red. br.

Prvi razred

Nedeljno

Godišnje

1. Srpski jezik i književnost 3 108
2. Strani jezik 2 72
3. Istorija 2 72
4. Likovna kultura 1 30
5. Fizičko vaspitanje 2 72
6. Matematika 4 144
7. Računarstvo i informatika 2 72
8. Geografija 2 72
9. Fizika 2 72
10. Hemija 2 72
11. Biologija 2 72
12. Mašinski materijali 2 72
13. Tehničko crtanje 2 72
14. Tehnologija obrade 2 72
15. Praktična nastava 3 108
16. Verska nastava / Građansko vaspitanje 1 30

Red. br.

Drugi razred

Nedeljno

Godišnje

1. Srpski jezik i književnost 3 108
2. Strani jezik 2 72
3. Istorija 2 72
4. Muzička umetnost 1 30
5. Fizičko vaspitanje 2 72
6. Matematika 4 144
7. Fizika 2 72
8. Mašinski elementi 2 72
9. Elektrotehnika 2 72
10. Osnove kompjuterske grafike 2 72
11. Optika 2 72
12. Optički materijali 2 72
13. Optička merenja 2 72
14. Dizajn 2 72
15. Praktična nastava 3 108
16. Verska nastava / Građansko vaspitanje 1 30

Red. br.

Treći razred

Nedeljno

Godišnje

1. Srpski jezik i književnost 3 108
2. Strani jezik 2 64
3. Sociologija 2 64
4. Fizičko vaspitanje 2 64
5. Matematika 3 108
6. Računari u optici 2 74
7. Optika 2 74
8. Optički instrumenti 2 74
9. Fotografija 2 74
10. Praktična nastava 12 386
11. Verska nastava / Građansko vaspitanje 1 30

Red. br.

Četvrti razred

Nedeljno

Godišnje

1. Srpski jezik i književnost 3 96
2. Strani jezik 2 64
3. Filozofija 2 64
4. Fzičko vaspitanje 2 64
5. Matematika 3 96
6. Ustav i prava građana 1 32
7. Računari u optici 1 32
8. Optika naočara 2 64
9. Oftalmologija 2 64
10. Organizacija rada 2 64
11. Praktična nastava 12 386
12. Verska nastava / Građansko vaspitanje 1 30