Šta podrazumeva zvanje OPTIČAR

Optičar optometrista je novi obrazovni profil. Optometrista je specijalističko zvanje petog stepena stručnosti za produbljivanje znanja i veština za proveru dioptrije i rad na optičkim aparatima, za sticanje znanja o anomalijama oka koje su usko vezane za očna pomagala, naočare i sočiva. Optičarska škola "PAŠĆAN" je prva na ovim prostorima koja osposobljava kandidate za ovo prestižno zvanje. Za obrazovni profil optometriste su poseban interes pokazali školovani optičari koji više od tri godine rade u optičarskim radnjama. Optičarska škola "PAŠĆAN" školuje svake godine novu generaciju optičara optometriste. Mogućnosti upisa za optičara optometristu zavise do vrste stepena stručnosti koje kandidat već ima kao i od dužine radnog staža na poslovima optičara.

Oftalmologija, kao jedna od značajnijih medicinskih grana koja se bavi bolestima oka a naročito kada je reč o ispitivanju vida, ne može sama bez pomoći optičara da ostvari svoj krajnji cilj, a to je kvalitetan i oštar vid svakog pacijenta.

Ova po svemu humana i interesantna struka tj. zanat, zahtevaju kompletnu ličnost, a naročito kada je zdravlje u pitanju kao što je to slučaj u ovoj oblasti. Posao optičara je interesantan, dinamičan i podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa ljudima, izradu očnog pomagala, odnosno naočara i samim ti poboljšanje i očuvanje vida svakog pacijenta.

Osećaj da kroz svoj posao možete da zaradite a ujedno i da pomažete ljudima je svakako nesvakidašnji, i to je nešto što ovu profesiju izdvaja od mnogih drugih i svrstava u niz visoko kotiranih i veoma cenjenih zanimanja, a što se opet odražava i na sam autoritet svakog optičara, koji su cenjeni i poštovani svuda u svetu.

Optičar, kao i sama struka koja predstavlja produženu ruku medicine tj. oftalmologije, svoj posao obavlja u belom mantilu, što govori da se rad obavlja u takvom okruženju koje podseća na medicinsku ustanovu, na čega uostalom i podsećaju optičarske radnje.

Alat koji koristi optičar je veoma lagan, i ne zahteva veliki fizički napor i zato je do sada taj posao u velikoj meri obavljao i dobar deo ženske populacije. Posao optičara podrazumeva moralnu i finansijsku odgovornost u svakom pogledu, zatim osećaj za estetiku, osećaj i talenat za kreativnost kao dizajniranje.

Osim toga, optičar mora biti i dobar psiholog, jer svakodnevna komunikacija sa ljudima to od njega zahteva. Za uspešan i kvalitetan rad vrhunskog optičara, neophodni su faktori kao što su znanje, strpljenje i koncentracija.

Kako bi sve ovo bilo zadovoljeno – potrebno je završiti četvorogodišnju redovnu stručnu školu, koja bi dala određeno zvanje i znanje uz svakodnevnu praksu vrhunskih stručnjaka sa velikim iskustvom u ovoj struci.

Ako volite čist, fizički lagan, human, interesantan i profitabilan posao koji ima svoju perspektivu i budućnost, onda je to pravi poziv za vas!