Specijalizacija za optičara optometristu

Optičar optometrista je novi obrazovni profil. Optometrista je specijalističko zvanje petog stepena stručnosti za produbljivanje znanja i veština za proveru dioptrije i rad na optičkim aparatima, za sticanje znanja o anomalijama oka koje su usko vezane za očna pomagala, naočare i sočiva. Optičarska škola "PAŠĆAN" je prva na ovim prostorima koja osposobljava kandidate za ovo prestižno zvanje. Za obrazovni profil optometriste su poseban interes pokazali školovani optičari koji više od tri godine rade u optičarskim radnjama. Optičarska škola "PAŠĆAN" školuje nove generacije optičara optometrista. Mogućnosti upisa za optičara optometristu zavise od vrste stepena stručnosti koje kandidat već ima kao i od dužine radnog staža na poslovima optičara.

Postoji više načina za upis na optometriju u Optičarskoj školi "PAŠĆAN". Prednost kod upisa imaju kandidati koji imaju diplomu optičara trećeg ili četvrtog stepena. Oni plaćanjem školarine i slušanjem predavanja mogu da pristupe polaganju ispita na specijalizaciji iz optometrije. Ukoliko kandidat nema diplomu optičara, polaže dodatnih šest odnosno osam ispita na početku specijalizacije.

Posebne pogodnosti plaćanja imamo za one koji u Optičarskoj školi "PAŠĆAN" žele da završe i za optičara i za optometristu a imaju diplomu o završenoj srednjoj školi. Tako bi napravili kontinuitet obrazovanja u našoj ustanovi - na prekvalifikaciju za optičara nadovezuje se specijalizacija iz optometrije.

Kao i za druge vidove vanrednog školovanja, plaća se upisnina, a ostatak školarine u celosti ili na rate. Za plaćanje u celosti popust je 10%. U cenu je uračunato korišćenje svih potrebnih udžbenika iz školske biblioteke, konsultacije sa nastavnicima, i pripremna nastava za polaganje vanrednog ispita kao i svi izlasci na ispit.

Predmeti za optometriju su: optički sklop organa vida, optometrija, kontaktna sočiva, praktična nastava

Nastava se održava u dobro opremljenim učionicama - kabinetima sa korišćenjem dijaprojektora i video bima, kao i najsavremenijim aparatima za rad u optometriji.